Theoriecursus

Om deel te nemen in het verkeer, en om uw rijexamen te behalen, is het verplicht in bezit te zijn van een geldig theorie-certificaat. Het theorie-certificaat kunt u behalen door succesvol het theorie-examen af te leggen. Op het examen wordt onder meer uw kennis van de verkeersregels en verkeersborden getoetst.

Een uitstekende voorbereiding op het theorie-examen vormt onze 1-daaagse theorie cursus. De cursus biedt veel examen-training volgens het CBR-systeem en wordt afgesloten met een proefexamen. Daarnaast verschaft de cursus praktisch inzicht, zodat uw kans van slagen nog groter zal zijn. De cursus wordt op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur gegeven in ons moderne theorie lokaal aan de Krommedijk 98, Dordrecht.

Kosten

Deelname aan de theoriecursus die wordt aangeboden door rijschoolverkeersborden
Cum Laude kost € 30,- 

Neem telefonisch contact met ons op voor informatie over de nieuwe cursus data!